La importància dels errors

Dame un error nuevo: sin miedo a innovar

David Reyero, Senior HR Business Partner en Sanofi Iberia 23 Febrer 2021

Interessant post publicat en el Blog Factor Humà on podem llegir, entre altres coses:

“Tener una relación sana con el error es muy importante. A mí me gusta decirles a los jugadores muchas veces: «dame un error nuevo». Porque el error mental es cuando repites siempre la misma tontería por falta de actitud, por falta de atención, porque eres superficial. Esto no lo puedo aceptar. Pero si veo un error porque está intentando hacer algo distinto o algo más complicado… Lo valoro positivamente, me conformo con esto. Todos tenemos que aprender cada día a innovar”. Ettore Messina

“Necesitamos estar preparados para equivocarnos para poder llegar a hacer algo original”

Ken Robinson

Compromisos de l’Innovador Públic

M’ha agradat trobar aquesta notícia a l’Espai de la direcció pública de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
La llàstima és que encara sigui una excepció i no una norma/guia en la mentalitat/acció de totes les persones servidores públiques.
Des d’aquí el meu reconeixement envers totes les persones que estan fent tanta feina per a la innovació en l’àmbit públic (un clar exemple és la Xarxa Xip).
Em comprometo:
A creure que una administració millor és possible i a no rendir-me mai en la demanda de millores i canvi
A fomentar la transferència del coneixement, la cultura del canvi i la innovació oberta
A promoure l’eficiència i els principis ètics
A mantenir una actitut d’aprenentatge contínuo, beta permanent, disposats al canvi i a no tancar-me a noves oportuinitats, obrint finestres allà on em trobi portes tancades.
A colaborar a interoperar, a crear connexions amb tothom aprofitant les seves potencialitats i cercar i recolzar a aquells que comparteixin aquests compromisos
Al lloc de treball
Em comprometo:
A implicarme a les noves iniciatives, assolir objectius i a acceptar el fracàs
A analitzar cada situació com si fos nova fugint del “sempre s’ha fet així”
A integrar el capital intel·lectual dispers al voltant de nous projectes
A no condicionar-me per polítiques o jerarquíes i treballar per quelcom cregui
A formar-me i a cercar l’excel·lència
Amb l’equip
Em comprometo:
A potenciar la creativitat i a estar ober a noves propostes
A fomentar un entorn participatiu i la implicació de l’equip
A escoltar, compartir i delegar, a generar confiança i a confiar
A formar, informar i motivar
Amb l’administració
Em comprometo:
A posar en pràctica els valors de la cosa pública: equitat, servei, transparència i col·laboració tant endins com cap a fora
A fer-ho de manera simple, ràpida i ubiqua
A treballar amb criteris de legalitat, transparència, eficiència en la despesa i solidaritat
A prestigiar i humanitzar la meva administració, millorar la seva valoració pels ciutadans i a treballar pels seus objectius
Amb la ciutadania
Em comprometo:
A situar a la ciutadania al centre de la meva activitat professional
A escoltar-la fomentant els canals de participació i comunicació
A cercar i recolzar les millors solucions, facilitant l’accés als serveis públics
A fer-la partícep, coautora i corresponsable del disseny i prestació dels serveis públics
A tractar a cada persona de manera individual, amb ètica pública, transparència i agilitat.