Innovació inspiradora a l’EMPA ESADE

Alguns exemples motivadors d’innovació a les administracions públiques extrets del treball fet al màster de Direcció Pública.